Activiteiten 2017

Gesteunde projecten / activiteiten in 2017

Aanpassing restaurant/activiteitenruimte Residence Roosenburch.
Bij ouderenoord “Residence Roosenburch” komt een restaurant, anex activiteitenruimte,
die gericht is op alle bewoners van Rosenburg, dus ook voor allochtonen.
De aanpassing van de faciliteiten, het zoeken naar een evenwichtige maltijdenaanbod, geschikte personeel, aankleding van de ruimtes, bekendmakingscampagne, enz., drukken op het beschikbare budget. Er wordt gezocht naar sponsors die een financiële bijdrage voor dit initiatief willen leveren; zo is de SBWR ook benaderd.

Stichting Kleurrijk Barendrecht.
De Stichting kleurrijk Barendrecht bestaat uit een groep allochtone vrouwen en kinderen, die sinds 2013 elkaar wekelijks ontmoeten. De moeders hebben voornamelijk een niet westerse achtergrond en komen uit landen als Marokko, Turkije, Afghanistan, Eritrea, Syrië, Irak en Iran.
Elke week worden moeder en kind activiteiten georganiseerd met als doel elkaar te ontmoeten en te vertellen over elkaars cultuur en gewoontes. Hierdoor krijgen de moeders meer zelfrespect, waardoor ze zelfverzekerder en zelfstandiger worden. Tevens leren ze beter hun weg te vinden in de Nederlandse maatschappij.
Voor haar activiteiten maakte Kleurrijk gebruik van de “Buurtkamer” in Het Trefpunt.
Door een “ruimte-herschikkingsoperatie” van de instelling “Kijk op Welzijn”, stond Kleurrijk in september 2016 op straat.
Inmiddels is een nieuwe locatie gevonden die ingericht moet worden.
Voor haar activiteiten ontvangt Kleurrijk een bescheiden subsidie van de Gemeente; verder is men afhankelijke van donaties.

Restauratie Kleuterschool in Kaapverdië.
De Rotterdamse stichting Vrienden van Paúl realiseert sociale en maatschappelijke projecten in de gezondheidszorg, ouderenzorg, buurtcohesie en educatie op Kaapverdië.
De kleuterschool Daniel Monteiro in Ribeira Brava is de oudste op het eiland Säo Nicolau, en misschien wel van heel Kaapverdië. De kleuterschool is opgericht in 1976 door een Portugese organisatie, die eigenaar is van het historische pand waarin de school is gevestigd. Dagelijks wordt de school door ongeveer 150 kinderen bezocht. Door de intensieve gebruik van de afgelopen 40 jaar, maar ook door het matige onderhoud, moet het gebouw dringend en geheel gerenoveerd worden. Gezien de bouwkundige staat ligt er een voorstel om het pand geheel in historische stijl te herbouwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd, zodat de kinderen een geschikte eigen plek hebben.
Het project is begroot op ± € 115.000,--. De gemeente Ribeira Brava stelt ca. € 22.750,-- beschikbaar, een tweede donor uit Italië € 25.000,-- . Resteert een bedrag van € 67.000,--,
waarvoor fondsenwervende activiteiten worden georganiseerd en sponsors worden gezocht. De SBWR is gevraagd een financiële bijdrage te leveren.

 

Stichting Krachtvrouwen Oude Westen.
In 2012 startte de, uit Somalië afkomstig, Amina Hussen de stichting Krachtvrouwen Oude Westen. De doelgroep van de stichting bestaat uit vrouwen van allerlei afkomst die in deze Rotterdamse wijk wonen en leven. Het betreft vooral vrouwen die om verschillende redenen een steun in de rug nodig hebben. Problemen als armoede, taalachterstand, participatie in de samenleving, doorbreken van taboes en oplossen van conflicten thuis of met instanties zijn aan de orde.
Met de hulp van vrijwilligers en andere organisaties in de wijk, worden voor de vrouwen en hun kinderen diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd.

 

Uitbreiding gebouw Stichting Shane-Moestafa.
De Nederlandse Moslim Stichting Shane-Moestafa is opgericht in 1979 met als hoofddoel het bevorderen van het sociaal- , culturele- en religieuze welzijn van haar donateurs. De groep donateurs bestaat hoofdzakelijke uit moslims van Surinaamse afkomst met een kleine groep bestaande uit een andere etnische afkomst (Pakistanen, Turken, Afrikanen, enz.).
In april 2014 heeft de Stichting een niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw aan de
Heindijk 22, te Rotterdam-Ijsselmonde aangeschaft. Het bij elkaar brengen van de koopsom
door een financieel minder draagkrachtige groep was geen gemakkelijke zaak. Met veel
moeite is het toch gelukt, waarbij zelfs bestuursleden persoonlijke leningen zijn aangegaan.
Maar naast het aankoopbedrag moeten er nog duizenden euro’s geïnvesteerd worden in de noodzakelijke voorzieningen om het gebouw gebruiksklaar te krijgen.
De recreatieruimte blijkt qua oppervlakte niet meer te voldoen om tijdens de hoogtij dagen alle bezoekers te accommoderen. Daarom is inmiddels al een aanvang gemaakt met de uitbreiding hiervan.
De SBWR werd gevraag om een financiële bijdrage te leveren voor de aankleding van de uitbreiding.

 

Herdenking 15 augustus 1945.
Sinds 2010 wordt ook in Rotterdam het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 1945 herdacht.
Inmiddels is een stichting opgericht om het initiatief ook in rechtspersoonlijke zin continuïteit te bieden. Naast het organiseren van de herdenkingsactiviteiten is de stichting ook bezig om via lezingen op scholen jongeren er van te doordringen dat wij die Verdraagzaamheid, Vrijheid en Vrede moeten koesteren.
De stichting beschikt over beperkt middelen om haar hoofdactiviteit ook in 2017 te kunnen ontplooien. De SBWR werd gevraag oom een financiële bijdrage te leveren voor de herdenkingsactiviteiten.

 

 

Cursus “Samen geschiedenis leren loont”
De Stichting GVGT (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst) is bezig om een cursus over de koloniale van Nederland om daarmee het stimuleren en activering van de belangstelling bij Rotterdammers voor hun eigen geschiedenis, die van elkaar, en van de stad.
De cursus wordt een aanvulling op het huidige erfgoed-educatie aanbod in Rotterdam (musea, archief). Met de cursus biedt GVGT een vertrouwde klassikale vorm, deskundige docenten, een transparant en pedagogische verantwoord programma en met ruimte voor het inbrengen van individuele vragen, een sfeer die uitstraalt dat je deel bent van een interactieve, lerende gemeenschap.
De doelgroep zijn volwassenen met interesse in geschiedenis, werkende en niet werkende
(studenten, pensionado’s).
De SBWR is benaderd voor een financiële bijdrage.

 

Project “Stichting Omalief”
Deze project is een initiatief van dhr. Mustafa Kus van de Turks-Islamitische Stichting Fatih in Leiden.
Doelstelling is een bijdrage leveren aan het verminderen van de vereenzaming van ouderen.
Men brengt jongeren van diverse komaf in contact met senioren die niemand meer hebben. Ze gaan dan knutselen, boodschappen doen, maar ook gewoon een luisterend oor zijn voor ze.
Elke opa of oma krijgt drie vrijwilligers aan zich gekoppeld. Onderling regelen die vrijwilligers wie de opa of oma wekelijks bezoekt.
De SBWR is benaderd voor een financiële bijdrage.

 

Stichting “Oud Worden in Bahadin (Turkije)”
In het dorp Bahadin (200 km. van Ankara), in de regio Yozgat, zijn ca. 40 jaar geleden vrijwel alle jongelingen naar Europa vertrokken
Vandaag de dag zijn de meeste teruggekeerd als oudere mensen onder wie veel met
zorgbehoeften
De Stichting “Oud Worden in Bahadin” heeft daar een zorgcentrum om de ouderen te helpen
met hun problemen gerealiseerd.
Het zorgcentrum wordt geopend, en de SBWR werd gevraag om een financiële bijdrage voor de openingskosten.
De Stichting wordt geadviseerd door de heer prof. dr. H.M. Becker.

Project “Aandachtspunten en vernieuwende inzichten bij dementie onder migranten”
DAZ (Dirkse Anders Zorgen) is een idealistische bureau die gespecialiseerd is in zorginnovatie.
DAZ is in 2005 door de heer Ruud Dirkse opgericht, en is gevestigd te Hilversum.
Vanuit haar specialisme worden zorginstellingen bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten gesteund.
De afgelopen jaren is DAZ steeds actiever geworden rond de verbetering en modernisering van de zorg voor mensen met dementie.
DAZ heeft vier vernieuwende boeken over dementie gepubliceerd.
Er wordt nu ook aan een serie artikelen over “Aandachtspunten en vernieuwende inzichten bij dementie onder migranten” gewerkt DAZ-directeur Ruud Dirkse is coördinerende auteur.
DAZ verzocht de SBWR om een financiële bijdrage voor de realisatie van het project.

Multicultureel Samenzijn.
De SBWR organiseert multiculturele bijeenkomsten waar in door bestuursleden, samen met andere relevante personen, diverse aspecten van de problematiek van multicultureel Nederland worden besproken.

“Vrijwilligers-pool”
Door de huidige subsidiebeleid kunnen sommige organisaties de vrijwilligersvergoeding niet meer betalen en worden de mensen naar huis gestuurd. Dat is jammer voor de organisaties,
maar vooral voor de vrijwilligers zelf die eerst een doel hadden en nuttige werk deden;
nu zitten ze thuis zich te vervelen.
De SBWR kan de vergoeding van enkele van deze mensen betalen, zodat ze weer aan de slag kunnen. De wettelijke vergoeding bedraagt nu € 150,- per maand, maximaal tien maanden
per jaar (of max. 125,- per maand, 12 maanden )
In 2017 waren 3 personen via de “Vrijwilligers-Pool” geplaatst.