Bestuur

De heer prof. dr. H.M. Becker
De heer A. Corral
De heer W. Van Megen
De heer L. Babalidis
De heer M. Benmoussa
De heer Sh. Nanhekhan
De heer E. Vermeulen.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit de heren prof.dr. H.M. Becker en A. Corral.

Voorzitter
Secretaris/Penningmeester
Vice-voorzitter.
Lid
Lid
Lid
Lid.