Doelstelling

  1. De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de participatie, in de ruimste zin van het woord, van allochtone burgers in de Nederlandse samenleving.
  2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van organisaties, projecten en activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling.