Beleidsplan

De Stichting ondersteunt projecten/activiteiten op het gebied van o.a. ouderen-, jongeren- en vrouwenwerk, gezondheidszorg, voorlichting, kunst, cultuur en sport; daar waar allochtone burgers betrokken zijn.
De steun, indien van financiële aard, word verstrekt in de vorm van een donatie aan een organisatie, of een financiële bijdrage voor de kosten van een project of activiteit.

De Stichting initieert geen projecten.
De Stichting steunt uitsluitend bestaande projecten/activiteiten.
De door het vermogen gegenereerde inkomsten worden gebruikt om de doelstelling te bereiken.
Als deze niet toerekenbaar zijn., kan het vermogen worden aangesproken.
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het Dagelijks Bestuur.