Activiteiten 2016

Gesteunde projecten/activiteiten in 2016

Stichting Vrijheidsbos
Op initiatief van Egbert Rietveld, predikant te Brielle, is in 2000 de Stichting Vrijheidsbos opgericht. Een kaal stuk grond langs de Brielse Maas wordt omgetoverd tot een jong bos ,waar op een bijzondere manier bezinning op vrijheid ruimte krijgt.
Schoolkinderen, vertegenwoordigers van kerken, bedrijven en maatschappelijke instellingen waren te zien op de jaarlijkse plantingsdagen, maar ook opa’s en oma’s en hun kleinkinderen, hebben de spade in de hand gehad. Jubilea, afscheid van school, geboorte, huwelijk, vriendschap maar ook overlijden vormen een aanleiding tot het planten van een boom.
Namen en jaargetallen op boordjes bij de geplante bomen bieden ook evenveel plekjes voor
eigen gedachten en herinneringen.
Het Vrijheidsbos is een monument in het landschap; een blijvende waarschuwing tegen oorlog en dito herinnering aan de noodzaak om te blijven ijveren voor vrede en vrijheid.
De SBWR heeft ook een boom geplant.

Kinderspeeltuin Stichting Shane Moestafa
De Nederlandse Moslim Stichting Shane Moestafa is opgericht in 1979 met als hoofddoel het bevorderen van het sociaal- , culturele- en religieuze welzijn van haar donateurs. De groep donateurs bestaat hoofdzakelijke uit moslims van Surinaamse afkomst met een kleine groep bestaande uit een andere etnische afkomst (Pakistanen, Turken, Afrikanen, enz.).
In april 2014 heeft de Stichting een niet meer in gebruik zijnde schoolgebouw aan de
Heindijk 22, te Rotterdam-Ijsselmonde aangeschaft. Het bij elkaar brengen van de koopsom
door een financieel minder draagkrachtige groep was geen gemakkelijke zaak. Met veel
moeite is het toch gelukt, waarbij zelfs bestuursleden persoonlijke leningen zijn aangegaan.
Maar naast het aankoopbedrag moeten er nog duizenden euro’s geïnvesteerd worden in de noodzakelijke voorzieningen om het gebouw gebruiksklaar te krijgen.
De speeltuin die bij de stichting hoort en waarvan de kinderen gretig gebruik maken, verkeert in een slechte staat van onderhoud. Regelmatig komt er voor dat de kinderen zich bezeren aan de slechte staat aan de slechte staat van de speeltoestellen. Ook het krijgen van houtsplinters is reeds voorgekomen. Voor de veiligheid van de kinderen is het dringend gewenst om de speeltuin aan een grondige opknapbeurt te onderwerpen.
De totale kosten kunnen op meer dan € 10.000,-- oplopen.

Herinneringsmuseum Zuidplein
Laurens Verzorgingshuizen bouwt het oude bejaardenoord Simeon en Anna in Rotterdam-Zuid om tot een wooncomplex voor financieel minder draagkrachtigen waaronder veel ouderen van allochtone afkomst.
In het gebouw komt ook een herinneringsmuseum.
Vorige jaar heeft de SBWR al een bijdrage geleverd voor de aanschaf van oude objecten.
Dit jaar wil men de collectie uitbreiden met objecten uit de thuislanden van allochtone ouderen, o.a. van Turkije, Marokko en KaapVerdie.
Wederom werd er om financieel steun aan de SBWR gevraagd voor de aanschaf en vervoer van de objecten.

Sponsoring G-voetbal
Het gehandicaptenvoetbal (kortweg: G-voetbal) is in Nederland een niveau in het voetbal voor mensen met een lichamelijk- of verstandelijke beperking. In dit niveau is,
in tegenstelling tot andere niveaus in het voetbal, meestal geen leeftijdsgrens gesteld.
Wel bestaan er gesplitste afdelingen tot 16 jaar en voor volwassenen.
In Rijnmond houden veel voetbalverenigingen zich bezig met G-voetbal; zij trekken zich
het lot van spelers, onder wie veel van allochtone afkomst, aan en vormen G-teams.
De teams hebben voetbalkleding en materialen nodig; om dit te kunnen bekostigen worden sponsors gezocht.

Boek “Andermans land” door Mehmed Akbulut
Mehmed Akbulut verteld in dit boek hoe zijn vader in Nederland zich vestigde.
Twee eeuwen geleden vestigde een groep Turkse nomaden zich in een kleine nederzetting.
Op andermans land – en zo werd het dorpje dat ontstond genoemd: Elmali.
Hoewel ze niet van harte welkom geheten werden door de dorpen in de buurt, planten ze er hun wortels en het dorp groeiden en breidde zich uit.
Een halve eeuw geleden trokken vele manen weg uit Elmali. Zij verlangden naar een beter leven voor zichzelf en hun gezin en hoopten dat opnieuw te vinden in “andermans land”.
De vader van Mehmed Akbulut was één van deze manen. Hij vedrtrok naar Nederland en haalde jaren later zijn gezin naar het nieuwe land.
Mehmed beschrijft in dit boek hoe zijn vader, en later hijzelf, opnieuw proberen te wortelen in het nieuw land, waar zij niet altijd van harte welkom waren. Met warmte, humor en trots vertelt hij over de struikelblokken die genomen moesten worden, de steun van uit onverwachte hoeken en het doorzettingsvermogen om een bestaan te scheppen waar traditie en vernieuwing zich vermengden tot een krachtige identiteit.

Poëziebundel “Vergeet-me-nietjes” door Hans Cieremans
De gedichten in deze bundel gaan over de ouderen c.q. verpleeghuizen. Ze zijn toepasselijk en herkenbaar voor een ieder die iets met de “zorg” te maken heeft.
Met deze gedichten voorziet Cieremans in de psychisch emotionele behoefte van vele ouderen aan prikkels en het delen van gevoelens.
Bij elk gedicht staat een toepasselijk foto van Alan Ulmer. Poëzie is een intens communicatiemiddel en Cieremans, als vertrouwenspersoon van cliënten, weet als geen ander waar de ouder wordende mens, met al zijn groeiende handicaps en toenemende eenzaamheid behoefte aan heeft: gevoelens delen met de medemens, iets om over te praten.

Project “Grenzeloze Rotterdammers”
Geschiedenis wordt met elkaar gecreëerd, maar in Rotterdam gaat die geschiedenis altijd over de opgestroopte mouwen en de “niet-lullen-maar-poetsen” –mentaliteit uit de oude volksbuurten.
Men heeft het nooit over de vele gemeenschappen die zich hier na de oorlog hebben gevestigd en de stad eigen hebben gemaakt
Dit jaar viert Rotterdam de stad. Een feest dat wordt opgetuigd om 75 jaar na het schoonvegen van het stratenplan zowel de skyline van glas en staal te bejubelen als de mensen die de stad maken. De 75 jaar wederopbouw betekent ook 75 jaar immigratie: driekwart eeuw aan “allochtone” geschiedenissen, aan persoonlijke verhalen, aan levens die wortelen in deze stad.
Grenzeloze Rotterdammers is een multidisciplinair project van de Stichting Rotterdam State of Mind over de na-oorlogse migratiegeschiedenis in Rotterdam.
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
8-delige televisieserie:
Bij OPEN Rotterdam en RTV Rijnmond wordt in juni en juli de televisieserie Grenzeloze Rotterdammers uitgezonden. Aan de hand van persoonlijke verhalen van nieuwkomers en hun Rotterdamse kinderen worden zestien verschillende gemeenschappen die de laatste acht decennia zich in deze staat hebben gevestigd in beeld gebracht.
Van de Indo’s eind jaren veertig tot aan de Syrische vluchtelingen nu. Hoe hebben zij hier hun thuis gemaakt en wat betekent het voor hen om Rotterdammer te zijn?
Woord en beeld op papier en online:
Foto’s van de thema’s en locaties van de televisieserie worden, vergezeld van korte teksten, gepubliceerd in NRV en op Rotterdams online opinieplatform Vers Beton.
Expositie op de Coolsingel:
De foto’s worden ook door kunstenaarscollectief Venour met een tentoonstelling fysiek overgebracht aan het publiek langs de wandelroute Rotterdam viert de Stad.
Afsluitend publiek gesprek/evenement:
Na afloop van de televisieserie vindt er eind juli een afsluitend evenement plaats. Langs de lijn van de serie wordt met het publiek in gesprek gegaan. Er wordt de interactie met het publiek gezocht om antwoord te geven op de vraag: Wie is de Rotterdammer? Wie bepaald dat en hoe?

Marokkaanse boot Amsterdam Gay Pride 2016
De “Canal Parade” door de grachten van Amsterdam is het hoogtepunt van de jaarlijkse Gay Pride, met uitbundig versierde dekschuiten en niet minder uitbundige opvarenden en bezoekers langs de kant.
De parade werd op 6 augustus gehouden; een Marokkaanse boot nam hieraan deel.
De Marokkaanse initiatiefnemers werkten met het COC (Cultuur- en Ontspannings Centrum)
Amsterdam samen. De kosten voor de deelname werden op ca. € 25.000,- begroot.
Sponsors waren o.a. Het Oranje Fonds, Hert Blauwe Fonds, Stadsdelen Amsterdam-West en Amsterdam-Oost.

Safehouse LHBT-vluchtelingen
De organisaties Remonstrantse Gemeente Rotterdam, Hang-out 010, COC-Rotterdam, PvdA Rotterdam, LGBT Asylum Support en Stichting Humanitas houden zich bezig met de huisvestiging van vluchtelingen in Zorgcentrum De Steenplaat. De werkgroep heeft zich het lot aangetrokken van 9 LHBT-vluchtelingen (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender).
Vluchtelingen die niet alleen vluchten voor oorlog en geweld in hun land. Het zijn vluchtelingen die hun land ook ontvluchten omdat ze vermoord worden louter om hun seksuele geaardheid.
Aan deze kwetsware groep vluchtelingen wordt voor een aantal maanden een veilige plek geboden in de Humanitas Zorgcentrum De Steenplaat. Dat is hard nodig omdat ze in de noodopvang, waar ze nu al maanden verblijven, worden gedescrimineerd, bedreigd en soms zelfs, mishandeld, alleen omdat hun eigen cultuur hen niet accepteert.
Er is geld nodig om de opvang prettig voor deze vluchtelingen te laten verlopen.

Inrichting Pauluskerk Rotterdam.
De missie van de Pauluskerk is sinds haar start onveranderd: helpen daar waar geen hulp is.
In 2007 werd het gebouw van de Pauluskerk gesloopt om plaats te maken voor hoogbouw.
Als onderdeel van het nieuwe complex, de Calypso, is een nieuwe kerk herrezen van waaruit
De Pauluskerk haar werkzaamheden heeft hervat vanuit een nieuwe, bredere visie op de rol van de ker in de samenleving kan vervullen. Door een verhardende maatschappij en economische crises groeit het aantal mensen dat leeft in de marge steeds sneller. In Rotterdam leven momenteel zo’n 100.000 mensen onder de armoedegrens, en zijn er circa 20.000 mensen zonder verblijfspapieren.
Het nieuwe gebouw biedt de extra ruimte die nodig is om deze mensen te kunnen helpen.
Zo is de capaciteit voor opvang vergroot en geeft een aantal nieuwe leer-werkbedrijven de bezoekers de handvatten om zich te herpakken en een eigen plek in de samenleving te creëren.
De kerkzaal is tevens inzetbaar als podium, waar kunst van de straat en plek krijgt.
Het CBK (Centrum Beeldende Kunst) Rotterdam, heeft de SBWR benaderd voor sponsoring van de inrichting van de Pauluskerk. De Fleur Groenendijk Foundation, Stichting Pauluskerk, CBK Rotterdam en de SBWR hebben gezamenlijk een schilderij van de Rotterdamse kunstenaar Peter Koole aangeschaft.

Multicultureel Samenzijn.
De SBWR organiseert multiculturele bijeenkomsten waar in door bestuursleden, samen met andere relevante personen, diverse aspecten van de problematiek van multicultureel Nederland worden besproken.

“Vrijwilligers-pool”
Door de huidige subsidiebeleid kunnen sommige organisaties de vrijwilligersvergoeding niet meer betalen en worden de mensen naar huis gestuurd. Dat is jammer voor de organisaties,
maar vooral voor de vrijwilligers zelf die eerst een doel hadden en nuttige werk deden;
nu zitten ze thuis zich te vervelen.
De SBWR kan de vergoeding van enkele van deze mensen betalen, zodat ze weer aan de slag kunnen. De wettelijke vergoeding bedraagt nu € 150,- per maand, maximaal tien maanden
per jaar (of max. 125,- per maand, 12 maanden )
In 2016 zijn er tot nu toe 3 personen geplaatst via de “Vrijwilligers-Pool” .