Activiteiten 2015

Projecten/activiteiten in 2015

Proefproject “Zorgcentrum voor oudere Turken in Bahadin (Turkije)”
In het dorp Bahadin (200 km. van Ankara), in de regio Yozgat, zijn ca. 40 jaar geleden vrijwel alle jongelingen naar Europa vertrokken
Vandaag de dag zijn de meeste teruggekeerd als oudere mensen onder wie veel met
zorgbehoeften
Men wil daar, via een voorbeeld project een zorgcentrum realiseren om de ouderen te helpen
met hun problemen.
Men heeft een startsubsidie nodig voor het oprichten van een stichting en het houden van bijeenkomsten om draagvlak te creëren in Nederland en Duitsland. De Turkse gemeenschap zou een bedrag van ± € 100.000,- bij elkaar moeten brengen voor dit proefproject.
Het initiatiefgroep wordt geadviseerd door de heer prof. dr. H.M. Becker.
Aanbevolen door dhr. Hans Becker.

Hulpgoederentransport naar Mali.
In Timboektoe, Mali wonen veel jongeren die een betere toekomst verdienen dan op dit moment mogelijk is. Veel van hen zijn niet naar school geweest omdat hun ouders dat niet konden betalen of omdat ze moesten werken op het land of in de huishouding.
De Stichting Walanta (in het Bambara, een taal die in Mali wordt gesproken, betekent
“walanta” terug naar school) bouwt, samen met de Malinese partnerorganisatie Tafliste,
een Centrum voor Beroepsopleiding in Timboektoe. Achtergestelde, ongeschoolde jongeren
en vroege schoolverlaters kunnen er terecht.
De financiering voor dit project is nog niet rond, maar de Stichting Walanta wil nu al iets voor deze jongeren doen. Door de rebellie in Mali is hun situatie enorm verslechterd. Vele van hen zijn gevlucht en zijn alles kwijtgeraakt. Ze komen nu, na 3 jaar, terug in hun stad. Zij hebben niets meer.
Walanta heeft intussen veel goederen gekregen, van kleding tot computers en naaimachines, ruim 1000 kg. Dit alles willen ze graag met een transportbusje naar Mali sturen.
Voor de transportkosten schrijven zij bedreven en instellingen aan.
Aanbevolen door dhr. Hans Becker.

Herinneringsmuseum Zuid Plein. De zorgorganisatie Laurens wil op het Zuidplein het oude bejaardenoord Simeon en Anna
ombouwen tot een wooncomplex voor financieel minder draagkrachtigen waaronder veel ouderen van allochtone afkomst.
In de onderste gedeelte van het gebouw komen een seniorenrestaurant voor de kleine beurs,
winkeltjes en ook een herinneringsmuseum.
De opzet voor het tot stand komen van het museum is een handen van mevrouw J.M. van den Dobbelsteen. Zij moet voor de inrichting zorgen en meer dan 500 oude objecten aanschaven (o.a. naaimachines, wasmachines, keukenapparatuur, zestiger jaren radio’s en televisies, enz.). Ook uit thuislanden wordt getracht wat herinneringsvoorwerpen toe te voegen.
Men zoekt sponsors, en heeft de SBWR gevraagd om een financiële bijdrage voor de inkoop
van objecten.
Aanbevolen door dhr. Hans Becker.

Sponsoring kinderen F.C. Bosna.
De Stichting SANA, te Almere, zocht sponsors om de Bosnische voetballertjes van F.C. Bosna
te laten deelnemen aan het Internationale Jeugdtoernooi 2015 van F.C. Almere.
Dit project is ook in 2014 gesponsord.
Aanbevolen door mevrouw R. Gülcü.

 

Kinderhuis in Paúl-Santo Antaõ (Kaapverdie).
De Stichting Vrienden van Paúl, te Rotterdam, zet zich in voor de realisatie van een kinderhuis
op het Kaapverdische eiland Santo Antaõ, gemeente Paúl, deelgemeente Janela.
De inwoners van Janela hebben zelf om dit project gevraagd. Veel kinderen hebben maar een half schooldag en de ouders werken op het land; verwaarlozing en eenzaamheid liggen op de loer.
De doelstelling is een ruimte creëren voor vrijetijdbesteding en sociale activiteiten voor kinderen ter bevordering van hun gevoel van eigen waarde, veiligheid, rechtsbescherming en schoolprestaties.
Er is een pand gevonden die uitstekend aan de eisen voldoet: ruimte voor de kinderen, en op de eerste verdieping plaats voor crisisopvang. Bovendien is er veel buitenruimte.
Het pand kost € 100.000,-; bouwkundige aanpassingen en inventaris vergen € 20.000,-
De Rotary Club Delfshaven heeft € 5.000,- toegezegd. Met District Rotary worden gesprekken gevoerd. Het bedrijf Rust Holding heeft € 10.000,- overgemaakt. De Stichting Wilde Ganzen wil het project steunen: op voorwaarde dat de Stichting Vrienden van Paúl de helft bijeenbrengt,
doen zij de rest.

 

St. GVGT (Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst).
Deze stichting organiseert activiteiten om mensen meer bewust te maken van de geschiedenis.
Juist in een diverse stad, is het belangrijk om aandacht te schenken aan het verleden.
“Het verleden is jouw verhaal, onderdeel van jouw identiteit, en dus ook bouwsteen voor de toekomst”.
De stichting krijgt geen subsidie en het werk is vrijwilligerswerk.
De stichting heef van Woonstad een winkel gratis in gebruik gekregen op de Oude Binnenweg, en zij willen daar een cultureel-educatief programma gaan neerzetten. Het programma wordt
een combinatie van gezellig/serieus, entertaining/leerzam. Het is een onderdeel nu van de Keti Koti herdenking (afschaffing van de slavernij), maar de boodschap is breder.
De stichting heeft geen subsidie voor deze winkel, daarom doen zij een beroep op vrienden en relaties.
Aanbevolen door dhr. Wim Reijnierse.

 

Reünie Stimulans-SBWR-KROSBE.
Op 12 juni 2015 werd in Verhalenhuis Belvedere te Rotterdam (Katendrecht) een reünie van oud-medewerkers en bestuursleden van de welzijnsorganisaties Stimulans, SBWR en KROSBE
gehouden. Zo’n 60 personen waren aanwezig. Het was een gezellige weerzien vol met nostalgie, en er werden volop oude herinneringen uit de “memory-boxes” gehaald.
Onder de klanken van gitaarmuziek werd “de Chinees van Katendrecht” in ere gehouden en een, door Chinese vrijwilligers van Verhalenhuis Velbedere voorbereide, maaltijd geserveerd.
Het was een geslaagde reünie die op video werd vastgelegd door “ArtuCoVideos”.
De kosten werden gezamenlijk gedragen door KROSBE en de SBWR.

 

Boek “Over Grenzen” door Ben Van Dorp.
Het boek gaat over Victor Boiko. Hij is geboren in Oekraïne en woont daar in Zalitzi, een dorp in het westelijk deel van het land, het velige deel, zo wordt gezegd.
Victor heeft in Nederland gewoond, geprobeerd zijn bestaan er op te bouwen, maar van een koude kermis thuisgekomen. Hij twijfelt er aan of Justitie in Nederland zoveel rechtvaardiger is dan in Oekraïne.
Het gaat over passie voor een betere bestaan. Het gaat over liefde, hechte vriendschap met Nederlanders, over leven in een Nederlandse detentiecentrum, over teleurstelling, onrecht, corruptie, verdriet en verlies. Het boek hoopt vooroordelen ten aanzien van Oost Europeanen in een menselijk daglicht te plaatsen.
Aanbevolen door dhr. Hans Becker.

 

Resto VanHarte Rotterdam-Oude Noorden.
Resto VanHarte is een maatschappelijke organisatioe dat zich inzet voor mensen en groepen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen, in een sociaal isolement zijn geraakt.
Met de gemeenschappelijke eettafel als ontmoetingsplaats en bindmiddel in de wijk worden
deze mensen weer op weg in de samenleving geholpen.
Resto VanHarte Oude Noorden is gevestigd in Buurthuis Mozaïek aan de Schommelstraat 69,
iedere maandag en vrijdag open en trekt gemiddeld 50 bezoekers per avond.
De drijvende kracht achter de Resto-avonden zijn de vrijwilligers. Zij werken mee in de keuken,
samen met een klein team professionals, of helpen de tafels te dekken en de ruimte gezellig te
maken. Het Resto is ook een leer-werk plek voor jongeren, herintredende werknemers,
reclassanten en maatschappelijke stagiairs.
Rondom de maaltijden worden er uitlopende thematische activiteiten georganiseerd.
Resto VanHarte in Rotterdam ontvangt jaarlijks € 15.000,- subsidie van de Gemeente Rotterdam.
De jaarlijkse kosten om het Resto draaiend te houden bedragen echter bijna € 60.000,-.
Aanvullende gelden worden bij landelijke en lokale fondsen en sponsors gezocht.

 

Herdenkingsmonument.
Sinds 2010 wordt ook in Rotterdam het einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus
1945 herdacht. Er is een stichting opgericht om het initiatief continuïteit te bieden.
Omdat in 2015 het einde van de oorlog 70 jaar geleden heeft plaats gevonden, wil de stichting
extra aandacht besteden aan de herdenking. Men denkt hierbij aan het onthullen van een
bijzonder monument.
In tegenstelling tot de vele herdenkingsmonumenten die zich richten op de gevallenen van WOII,
richt dit monument zich op de vrouwen en kinderen die tijdens de oorlogsjaren in de voormalig
Nederlands-Indië vele ontbering hebben moeten doorstaan in de vrouwenkampen of buiten deze
Kampen.
In het monument komt de band met het voormalig Nederlands Indië tot uiting. Het biedt de
Indische gemeenschaap de mogelijkheid tot Herdenken, Troost, Herkenning en Erkenning.
De Stichting Herdenking 15 augustus 1945 – Regio Rotterdam doet een beroep op sponsors om de kosten voor het monumenten te kunnen financieren.

 

Glossy MOHAMED
De MOHAMED-glossy * is een uitgave van de Stichting De Moslimkrant.
De makers zetten ertoe aan op zoek te gaan naar nieuwe interacties tussen moslims en
niet-moslims. Doel is om de ruimte tussen moslims en niet-moslims op nieuwe manieren in
te richten, zodat elke Nederlander, moslim of niet, in dit land kan aarden.
Men presenteert niet alleen het beeld dat moslims (willen) hebben van hun profeet, maar
ook het beeld van niet-moslims die oprecht interesse hebben en betrokken zijn bij de
moslimgemeenschappen en hun geloof in de Nederlandse samenleving.
De MOHAMED-glossy is een compilatie van verschillende bijdragen uit verschillende
perspectieven. Soms staan ze haaks tegenover elkaar, en soms vullen zij elkaar weer aan.
Stichting De Moslimkrant zoch sponsors om de kosten van de glossy te dekken.
(* glossy is de benaming voor een tijdschrift gedrukt op glanzend papier).

 

Multicultureel Samenzijn.
De SBWR organiseert multiculturele bijeenkomsten waar in door bestuursleden, samen met andere relevante personen, diverse aspecten van de problematiek van multicultureel Nederland worden besproken.
Op 7 maart 2015 werd een multiculturele dag (bestuursdag) georganiseerd in het kader van “teambuilding”.

“Vrijwilligers-Pool”.
Door de huidige subsidiebeleid kunnen sommige organisaties de vrijwilligersvergoeding niet meer betalen en worden de mensen naar huis gestuurd. Dat is jammer voor de organisaties,
maar vooral voor de vrijwilligers zelf die eerst een doel hadden en nuttige werk deden;
nu zitten ze thuis zich te vervelen.
De SBWR zou de vergoeding van enkele van deze mensen kunnen betalen, zodat ze weer
aan de slag kunnen De wettelijke vergoeding bedraagt nu € 150,- per maand, maximaal tien
maanden per jaar.
De SBWR gaat via een “Vrijwilligers-Pool” proberen enkele mensen bij projecten en/of organisaties te plaatsen.